Fonds voor Noord

Een mooiere, groenere, veiligere, kleurrijkere of schonere buurt! Dat is waar het Fonds voor Noord zich voor inzet: het ondersteunt initiatieven gericht op bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, natuur en sport. Actieve betrokkenheid van buurtbewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt staan hierbij centraal. Het fonds is voor én door bewoners uit Noord.

Read more Read less
View all

Create your fundraising page or join a team with friends, co-workers, your sports team or class mates. Take a look at these inspiring examples.

View all
€ 500

Outdoor Cinema

11-12-2019 | 17:44 Een mooi initiatief!!! Ik hoop dat er veel leuke projecten door ontstaan!